Dikim Şekli

Çeşit seçimine karar verildikten sonra sıra toprağın hazırlık aşamasına gelmektedir.

Toprak 80-90 cm derinlikte bütün tesis alanını içine alacak şekilde derin sürüm yapılmalıdır.

Ayrıca ihtiyaç varsa drenaj, teraslama, sulama sistemi ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekir.

A) KARE DİKİM ŞEKLİ: Düzgün dikdörtgen veya kare arazi tipine uygun, genellikle tavsiye edilen dikim şeklidir. Tarlanın iki kenarından dikim arasının yarısı kadar mesafe bırakılır. Sıra üstü ve sıra arası mesafe eşittir. Örneğin Gemlik için bu mesafe 5x5 m veya 6x6 m, Memecik ve Domat da ise 7x7 m veya 8x8m'dir.

 

B) DİKDÖRTGEN DİKİM ŞEKLİ:

Sıra üzerleri daraltılı, sıra araları geniştutularak birim alana daha çok fidan dikilir. Sıraların kuzey-güney yönünde olmasına dikkat edilmelidir. Böylelikle ağaçların daha fazla günışığından yararlanmaları sağlanır. Yine Gemlik veya Ayvalık gibi orta büyüklükteki çeşitlerde 5x7 m ve 4x6 m gibi dikimler yaygındır. Memecik ve Domat da ise 6x8 m'dir.

 

C) ÜÇGEN DİKİM ŞEKLİ:   Bu şekilde ağaçlar eşkenar üçgenin köşelerinde yer alarak birbirine eşit mesafededir. Ara ziraati hiç yapılamaz.

 

D) KONTR DİKİM ŞEKLİ: Fazla meyilli arazilerde, erozyonu önlemek, traktör işlemesini mümkün hale getirebilmek ve ağaçların her birinin eşit oranda güneş alabilmesini sağlamak amacıyla, eğime belli açı yapılarak uygulanan dikim şeklidir.


FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI

Çukur açılırken üstten 30 cm'ye kadar olan toprak çukurun bir tarafına, alttaki 30 cm'lik toprak da diğer tarafa yığılır. Bu işlemin dikimden bir ay önce yapılması faydalıdır. Açılan çukurdan çıkan üst toprak tercihen yanmış çiftlik gübresi ile 1/3 oranında (yani 1 kürek gübre + 3 kürek toprak) karıştırılıp çukurun dibine atılır.

Bu karışıma yarım çay bardağı 15-15-15 kompoze gübre ilave edilebilir. Üzerine biraz toprak konarak köklerin gübreyle teması önlenir. Toprağı dağılmadan naylonu yırtılmış tüplü fidan çukurun ortasına gövdesi düzgün bir şekilde yerleştirilir ve kalan toprakla etrafı doldurulur, sıkıştırılır.

Dikim derinliği fidan toprağından 1-2 parmak daha fazla olabilir. Eğer fidan aşılıysa, aşı yerinin kapanmama­sına dikkat edilmelidir. Etrafına 50-60 cm yalak yapıldıktan sonra yeterli miktarda cansuyu verilir. Yağmurlu havada bile cansuyu verilmelidir!

İlk yıllarda düzenli ve bol su ile sulama yapılmalıdır. Fidanın civarındaki yabancı otlar temizlenmeli, çanaklarda kaymak tabakası oluştuğunda çapa ile kırılmalı, hastalık ve zararlılarla müca­dele düzgün yapılmalı ve yapılacak top­rak tahliline göre azot formundaki güb­relerle gübreleme yapılmalıdır.

Kullanılacak gübre toprakla karıştırılıp bekletilmeden sulama yapıl­malıdır.