Yetiştirme Tekniği

Her kurulan zeytinlikten amaç en çok gelir elde etmektir. Bunun için yetiştirme sistemlerini en az maliyetle en çok verime dönüştürecek çevre şartlarını sağlamalıyız.

Bu şartlar şöyle sıralanabilir;

a) Toprak istemi
b) Dikim aralığı ve çeşit seçimi
c) Budama ve terbiye şekilleri
d) Gübreleme, yabancı ot müca­delesi, toprak işleme, sulama ve zirai mücadele şekilleridir.

A) TOPRAK İSTEMİ

Zeytin ağacı Akdeniz havzasının doğal bitki örtüsünde olan bir türdür. Her türlü toprak çeşidine uyum gösterse de iyi topraklarda yetişen bakımlı kültür çeşitleri iyi ürün verirler.

Taban suyunun 1 m üzerinde olan arazilerde dikim yapmak sakıncalıdır.

B) KÜLTÜR ÇEŞİDİNİN SEÇİMİ
Çeşidin genetik özellikleri, onun yetersiz toprak veya iklim şartlarına, hastalık ve zararlılara dayanıklılığını, erken verime yatmasını, ürünün nitelik ve kalitesini, verimin düzenliliğini ve olgunlaşma tarihini belirler.

Ülkemizde yetiştirilen belli başlı çeşitler;

Memecik: Ege bölgesinin en yaygın çeşididir. Kuraklığa dayanıklıdır. Genelde yağlık bir çeşit olarak kullanılır. Yağ oranı % 28 dir. Yağ kalitesi yüksek ve uzun süre depolamaya uygundur.

Dane orta irilikte, topan ve ucu sivridir, çekirdeği büyüktür.

Ayvalık (Edremit): Orta büyük­lükte bir ağaç olur. Kuraklığa ve dona hassastır. Periyodisite (yani iki yılda bir ürün alma ) özelliği azdır. Dane küçük ve yuvarlaktır. Geç olgunlaşır ve uzun süre ağaç üzerinde kalabilir. % 24 yağ oranı ile yağlık bir çeşit olarak kullanı­labilir.

Domat: Ülkemizin en iyi salamuralık çeşididir. Periyodisite özelliği azdır. Yağ oranı % 23 olup danesi iri ve etli bir zeytindir. Killi toprağa ve sulanan arazilere önerilir.

Uslu: Akhisar yöresinin yağlık bir çeşidi olup, siyah salamuralık olarak da değerlendirilir.

Meyveleri iri uzunca parlak siyaha yakın mor renktedir. Erkenci hasta­lıklara dayanıksız, olgunluk döneminde kolay dane döken bir çeşittir. Yağ oranı % 18-20 arasında değişir.

Gemlik: Meyve rengi parlak siyah, şekli düzgün ve yuvarlağa yakındır. Çekirdeği etten kolay ayrılır. Bu özellikleriyle iyi bir siyah salamuralık çeşittir. Ege bölgesinde dane kabuğu kalınlaşır ve matlaşır. Yüksek nem ister ve soğuğa dayanıklıdır. Yağ oranı % 30 dur. Bu nedenle hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilir. Yağı uzun süre depolamaya uygun değildir.

Zeytin çeşidi seçimi yaparken öncelikle amacına uygun çeşidi seçmek gerekir. (Yağlık mı siyah veya yeşil sofralık mı?) İlk olarak üreteceğimiz malın   ekonomik   değerini   iyi   etüd yapmamız gerekmektedir. Ülkemizde son yıllarda ihracatçılarımız iri kalibras-yonlu zeytin sıkıntısı çekmektedir. Böyle hazır bir alıcı olunca, buna yönelik bahçe kurulması mantıklıdır.

İkinci olarak, özellikle toprak ve iklim yönünden bölgelere çok iyi uyum sağlayan çeşitler seçilirse, iklim şart­larının neden olduğu olumsuzluklar or­tadan kaldırılmış olur. Örneğin Memecik, İzmir sofralık çeşitleri nis-beten kurağa dayanıklı, Ayvalık zeytin çeşidi ise bu konuda daha hassastır. Gemlik, Domat, ve Memecik çeşitleri soğuğa dayanıklıdır.

Tecrübelerimiz ışığında, ilimiz sınırları içinde, dağlık arazilerde yağlık olarak Memecik, sofralık olarak Ödemiş Eşeği çeşidi önerilebilir. Ova kısımlarda özellikle sulak arazilerde Domat zeytini sofralık olarak çok başarılı olurken Memecik'in yağ verim oranı 1/6 - 1/7 'lere çıkmaktadır. Gemlik ise aşırı kurak şartlarda, kabuk kalınlaş­ması yaptığı için sofralık kalitesi düşmektedir. Didim, Kuşadası, Bozdo­ğan gibi nem oranının yüksek olduğu ilçelerimizde sulu arazilerde Gemlik çeşidi çok tutulmuştur