Türkiye ve Dünyada Zeytincilik Profili

Dünya zeytin üretiminin % 97 'si Akdeniz ülkelerinde gerçekleştiril­mektedir. Bu ülkelerden Avrupa Birliği'nde olanlardan çoğu, zeytin­cilikle ilgili yetiştiricilik, mekanizasyon ve işleme teknolojileri, markalaşma problemlerini çözmüşlerdir. Halen gerek sofralık gerekse zeytinyağı üretimi yönünden dünya piyasalarında söz sahibi ülkelerin sıralaması aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Ülkeler

Zeytin
(Milyon Ton)

Zeytinyağı 
(Bin Ton)

İspanya

3,5

718

İtalya

2,2

450

Yunanistan

1,8

430

Türkiye

1,3

190

Tunus

1,0

170

Suriye

0,7

110

Son bilgilere göre dünya zeytinyağı pazarı 3 milyon ton 'a ulaşmıştır. Dünya zeytinyağı ihracatı yapan ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir.

Ülkeler

 

İhracatı 
(Bin Ton)

İtalya

 

245

İspanya

 

110

Tunus

 

82

Türkiye

 

78

Suriye

 

40

Yunanistan

 

10

Tabloda görüldüğü üzere zeytin­yağı ihracatının şampiyonu İtalya'dır. Bu ülke kendi üretimi yanında diğer ülkelerden aldığı dökme zeytinyağını şişeleyerek, kendi markasıyla pa­zarlamaktadır. Bunun yanında en çok zeytinyağı üreten ülkeler aynı zamanda en çok zeytinyağı tüketen ülkelerdir.

Örneğin kişibaşı yıllık tüketim;

Ülkeler

Tüketim (Litre)

Yunanistan

25

İspanya

15

İtalya

14

Suriye

7

Tunus

6

Türkiye

1

Görüldüğü gibi bizim tüketimimiz çok düşüktür. Sağlıklı bir insanın yıllık tüketimi en az 15 lt. olmalıdır. Bu rakam 10 lt.'ye çıksa bile şu andaki üretimimiz yeterli değildir.

Diğer yandan Amerika, Çin, Japonya ve Rusya'da tüketimler son yıllarda ciddi artışlar göstermektedir.

Ayrıca son yıllarda tohum yağlarının enerji üretiminde kullanıl­ması, dünyadaki yağlı tohumlara talebi çok miktarda arttırmış ve zeytinyağı sofralık tüketimde neredeyse tek alternatif kalmıştır. Hal böyle olunca zeytincilik sektörünün nekadar önemli olduğu görülmektedir.

Türkiye, yaklaşık 110 milyon ağaç varlığıyla önemli bir zeytin ülkesi olmasına rağmen, zeytinlikerin % 80 'inin eğimli yerlerde olması, ancak hasad için gidilip hiçbir şekilde kültürel bakımın yapılamadığı bahçeler olmasından dolayı, dünya standart­larında verimi yakalayamıyoruz.

Şimdiye kadar bahsedilen ra­kamlar, dünya zeytin & zeytinyağı ticaretinin ne kadar önemli olduğunu sanırım ortaya koymaktadır.

Böyle büyük bir pazarda, Türkiye'nin iyi bir potansiyele sahip olması için ;

1; Kaliteli ürün elde etmek için gerek mevcut zeytinliklerde gerekse yeni tesis edilen bahçelerde bakım, budama, gübreleme, hasad ve zirai mücadeleyi tekniğine uygun olarak yapmalıyız.

2; Şu andaki mevcut kapa-sitemizi üçe   katlayacak boş  arazilerimize ivedilikle   yeni zeytinlikler tesis edebiliriz