Hakkımızda

Ülkemiz, coğrafik, iklimsel ve toprak yapısıyla çok farklı ekolojik özelliklere sahip olup, farklı türlerdeki meyve yetiştiriciliğine son derece uygundur.
Son yıllarda zeytin ağacı varlığı hızlı bir artış göstermiştir. Ancak zeytin yetiştiriciliği mekanizasyonu, işleme ve markalaşma gibi problemlerimiz henüz tam çözüme ulaşmamıştır.
Yine ülkemiz, yıllık 50 bin ton ile dünya kuru incir üretiminin %55-60’ını, 250 bin ton ile dünya yaş incir üretiminin %26’sını karşılamaktadır.

Meyvecilikte tüm gelişmiş ülkelerde, iyi tarım uygulamaları, entegre ürün yönetimi, entegre zararlı yönetimi, HACCP,ISO vb. kalite güvence sistemleri, “çiftlikten sofraya” yaklaşımının ortaya çıkarmış olduğu yenilikler uygulanmaktadır. Yani sağlıklı, sertifikalı (ismine doğru) fidan temininden, bahçe tesisine, bakım, hasat, zirai mücadele, ürün işlemeye kadar uzun süreci kapsamaktadır.

Bu çerçevede “BAŞAK FİDANCILIK“ olarak üreticilerimizin, dünya standartlarında üretim yapabilmesinin ilk adımı olan "FİDAN" üretimi için yaklaşık 23 yıldır emek yoğun bir gayret içindeyiz.

Bahçe tesis hizmetlerimizde ise; incir veya zeytin bahçesi kurulacak alanda, toprak yapısı, iklim şartları, ekonomik verimlilik, pazar ve diğer çevresel faktörleri değerlendirerek, üreticiye optimum fizibiliteyi sunmaktayız.

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden ve daha da edecek olan küresel ısınmanın etkilerine dayanabilecek “Delice anacı üzerine aşılı zeytin fidanı" yetiştiriciliğine özel önem vermekteyiz.

23 yıldır da Aydın'da, diğer sertifikalı incir ve zeytin fidanı çeşitlerinide Ziraat Mühendisleri ve Ziraat Teknisyenlerinden oluşan ekibimiz ile üretiyor ve sizlere sunuyoruz.

İşletmemiz "FÜAB" (Fidan Üreticileri Alt Birliği) üyesidir.

Aslı BİÇER  /  Ziraat Mühendisi